Ekonomi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ekonomi Hakkında Bilinmesi GerekenlerBir ülkenin şimdiki durumu ve geleceğinden bahsedilirken ekonomisinden bahsetmemek olmaz. Ülkeler ekonomilerinin başarısı ile ön plana çıkarlar. Örneğin ABD dünyanın en büyük ekonomisine sahiptir ve para birimi diğer para birimlerinin önündedir. İthalat ve ihracat gibi konulardan bahsederken Amerikan dolarını ağzımızdan düşürmeyiz.

Zenginlik, parasal durum ve yatırımlardan söz ederken ekonomi kelimesini de anıyoruz. Hatta yatırımlarda ve girişimlerde başarılı olabilmek için ekonomileri sürekli takip ediyoruz. Makro ve mikro ekonomik veriler üzerinden yatırım araçlarının geleceklerini yorumluyoruz. Ekonomi ile ilgili konularda sağladığımız başarı sayesinde yatırımlardan para kazanabiliyoruz.

Ekonominin birçok tanımı yapabilir ve bu hemen her kişiye göre farklılık gösterebilir. Ama literatür anlamına baktığımızda, üretim, ticaret, tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan aktivitelerini tanımlıyoruz. Yunancadan gelen bir kelimedir ve ev – kural kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu nedenle de Yunancada ev yönetimi anlamına gelmektedir.

Uygarlıkların gelişmesiyle toplumların karmaşık bir hale gelmesi sonrasında ekonomi kelimesinin varlığından söz etmeye başladık. Hemen her uygarlığın kendine özgü bir ekonomi anlayışı olmuştur. Örneğin Sümerlerin, mal ve paraya dayalı büyük ölçekli bir ekonomileri vardır. Günümüzde bahsettiğimiz ekonomi ise ilk olarak Babiller ve komşu şehir devletleri tarafından kurulmuştur.

Daha çok bir bilim dalı olarak andığımız ekonomi, birkaç ana faktörün birleşiminden oluşmaktadır. Teknolojik evrim, tarih ve sosyal organizasyon, coğrafya, doğal kaynaklar, gelir ve ekoloji ana faktörleri oluşturmaktadır. Meslek grupları, kuruluşlar ve ekonomik faaliyetler de ekonominin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Ekonominin çekirdek öğelerini ise tüketim, tasarruf ve yatırımlar oluşturmaktadır. Ekonomi tanımı ve kurallar hakkında bilgilerin detayları: http://paratic.com/ekonomi-nedir-bilinmesi-gerekenler/

Ekonomi tanımının hemen herkese göre değişiklik gösterdiğinden bahsetmiştik. Bazılarına göre servetin incelenmesi, ekonomi demektir. Bazılarına göreyse para kullanılarak veya para kullanılmadan, insanlar arasında yapılan değiş – tokuş işlemlerine neden olan faaliyetlerin incelenmesi ekonomidir. Aslında tüm tanımlara bakıldığında oldukça geniş ve tam bir tanım ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde de günümüz iktisatçıları tek bir tanım üzerinde anlaşmaya varmışlardır. Bu tanıma göz atıldığında da herkese göre farklı olan ekonomi tanımı, tek bir bilim dalına dönüşmüştür.

Ekonomi hakkında bilinmesi gereken bazı kurallar vardır. Örneğin bir hükümet harcama yaptığında bunu er ya da geç o ülke vatandaşları öder. Bu ödeme vergi gibi açık yollarla veya enflasyon gibi kapalı yollarla olur. Bir neslin maliyetleri sonraki nesillere aktarması için uygulanabilir bir durum görülmesi gerekir. Hükümet ve seçmenler teşviklere tepki verir. Bu nedenle de hükümetler bazen temerrüde düşer veya verdikleri sözü tutamazlar. Örneğin Yunanistan’ın günümüzde yaşadığı sıkıntıların başını bu kural çekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Blog Yazıları